EU-parlamentet har stemt for å forby plastartikler

For noen uker siden stemte EU-parlamentet for et forbud og/eller reduksjon i bruken av enkelte engangsartikler av plast. I alt dreier det seg om 10 artikler, blant annet sugerør, tallerker, bestikk, og ballongpinner. Totalt sett utgjør disse artiklene om lag 70 prosent av alt søppel i havet og på strendene.


Grafkom Media Monitor har et nært samarbeid med Branschkoll.se. Vi kommer derfor til å publisere noen internasjonale saker fremover som vi tror kan være interessante for våre norske lesere. Artiklene presenteres på svensk.


Målsättningen är att dessa produkter ska ha minskat med 25 procent till år 2025 och 90 procent av alla plastflaskor ska återvinnas.

Det här betyder att efterfrågan på nya material kommer öka kraftigt den närmsta tiden. Förslagen och innovationerna är många men hittills tycks ingen ha lyckats  knäcka nöten om en drömförpackning, som är både tät, hållbar, billig och enkel att framställa.

Kanske kan potatis ersätta plast i engångsbestick och biokomposit eller lignin vara lösningen till något annat, säger Peter Edberg, Innovationsrådgivare på Paper Province, i ett uttalande.