Oslo kommune søker Grafiske designere – Oslos nye visuelle identitet

Oslo kommune har i dag 50 000 ansatte, og kommuniserer daglig med over 650 000 innbyggere. Visuell kommunikasjon er et viktig verktøy for å formidle Oslo kommunes budskap, informasjon og tjenester.

Oslo kommune får i 2019 ny visuell identitet og ny designmanual. Vi styrker derfor vårt sentrale design miljø med to dedikerte grafisk designere som får ansvar for vår nye designmanual og å bistå virksomhetene i omlegging til ny visuell identitet.

Du er dyktig, kreativ og har god erfaring med å kommunisere visuelt i alle flater og kanaler, både digitalt og på trykk. Du skal bidra til å bygge kommunens nye visuelle identitet, fremme visuell kommunikasjon og sikre at kommunen kommuniserer tydelig og helhetlig med våre innbyggere.

Oslo kommune har et rikt spekter av tjenester som alle kan få bistand fra deg og resten av designmiljøet. Alt fra skoler, barnehager, helsetjenester og kulturtilbud som Deichman, Popsenteret og Kulturnatt, til store etater som Bymiljøetaten, Brann- og redningsetaten og Renovasjonsetaten.

Stillingene er faste og tilhører Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) som er Oslo kommunes interne tjenesteleverandør. Pr. 1.1.2019 vil UKEs designmiljø bestå av disse to grafiske rådgiverne tilknyttet designmanualen og to UX designere som jobber med ny visuell identitet i digitale flater, primært kommunens inter- og intranett. Oslo kommune har ellers et stort nettverk av interne designere som alle vil jobbe sammen og på tvers i arbeidet med ny visuell identitet og ny designmanual.

Utviklings- og kompetanseetaten, med sine 350 ansatte, er Oslo kommunes interne tjenesteleverandør. UKE leverer en bredde av tjenester til kommunens 50 ulike virksomheter og til innbyggerne innen blant annet prosjektledelse, IT, anskaffelser, organisasjonsutvikling, lederstøtte, rekruttering, lønn, regnskap og kommunikasjon.

Vi er en viktig bidragsyter i Oslo kommunes digitale transformasjon: Å gi innbyggere og næringsliv et heldigitalt møte med kommunen gjennom smartere, mer effektive, mer samordnede og universelt utformede tjenester. UKE har videre et særskilt ansvar for å sørge for at kommunens 53.000 ansatte får tilgang til moderne og effektive verktøy, slik at mest mulig tid kan brukes på å innfri målbildet mot innbyggerne.

- ANNONSE -

Source finn.no
You might also like