3. kvartal: Dramatisk nedgang i adressert post

I forbindelse med presentasjonen av resultatet for 3. kvartal kom Posten med nye tall og sitt syn på postutleveringen. Den adresserte brevposten falt med rekordhøye 15,5 % i 3. kvartal, ifølge Postens 3. kvartalsrapport.

– Markedsutviklingen presser frem behovet for videre omstillinger av postnettet. Hver husstand mottar kun tre adresserte brevsendinger i uken. Da er det ikke lenger grunnlag for daglig postomdeling. For aktører med spesielle behov, for eksempel avisene, er det nødvendig å finne alternative løsninger, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge til NTB – og forsetter:

– Jeg forventer at forslaget til endringer i postloven blir lagt frem og behandlet i Stortinget i høst. Det er nødvendig for at vi skal få tilstrekkelig tid til å legge om til postomdeling annenhver dag fra 2020. Alternativt vil statens betaling for kjøp av ulønnsomme leveringspliktige posttjenester fortsette å øke. Færre faste omdelingsdager er ikke til hinder for gode løsninger for post og netthandelspakker også i fremtiden, sier Wille.

Postens driftsinntekter endte på 5,6 milliarder kroner i 3. kvartal, mens driftsreultatet endte på 126 millioner kroner. Resultatet er marginalt svakere enn 3. kvartal 2017. Posten peker på fallende brevvolum som hovedårsak til nedgangen.