Styreendringer i Grafisk bransjeforening – nytt æresmedlem utnevnt

Grafisk bransjeforening – print og kommunikasjon avholdt sitt landsmøte i København 6-9 september. Medlemmene fra hele landet opplevde to dager spekket med faglig innhold og presentasjoner, sosialt samvær – og et årsmøte med både endringer i styret og utnevnelse av nytt æresmedlem.

Grjotheim nytt æresmedlem

Håvard Grjotheim ble på årsmøtet takket for lang tjeneste og en rad ulike verv for grafisk bransje i Norge og internasjonalt. Grjotheim har tidligere vært både styreleder og bransjesjef i Grafisk bransjeforening, samt styreleder i Intergraf. Nå er Grjotheim konsernsjef i svenske Scandbook.

Styreendringer

I styret ble Tom B Norland fra Ålgård Offset takket av for lang tjeneste, mens Jøran Aulin-Jansson fra Jansson&Bjelke og Lene Syvertsen Olsson fra Fjuz Kommunikasjon ble valgt til nye styremedlemmer. Styret består nå av:

Styreleder: Ole Strand, Fagtrykk Trondheim AS

Nestleder: Jøran Aulin-Jansson, Jansson&Bjelke AS

Styremedlemmer: Kjetil Sjøeng (Merkur Grafisk AS), Sturla Fossum (Lundblad Media AS), Morten Gunnarshaug (Gunnarshaug Trykkeri AS), Henrik Hartberg (07 Media AS), Lene Syvertsen Olsson (Fjuz Kommunikasjon AS).