Arbeidsflyt og automatisering i fokus på nytt internasjonalt Grafkom-event

Nettverket Grafkom kommer i høst til å gjøre sin første internasjonale konferanse for den grafiske bransjen. Med fokus på både konkrete tips og visjoner rundt automatisering satser Grafkom på å samle bedrifter fra både Norden og Baltikum for å dele kunnskap.

Den 13. november arrangerer Grafkom Workflow Summit i Stockholm. Det er et ambisiøst opplegg med tre ulike spor og 22 eksperter som deler med seg av sin kunnskap om hvordan man kan bygge effektiv arbeidsflyt– fra kundekontakt og bestilling og hele veien gjennom produksjonen og videre til leveranse og logistikk.

– Det finnes så mange ulike deler innen grafisk produksjon som må automatiseres og kobles sammen samtidig som det finnes uendelig med muligheter med de tusenvis av software-løsninger som er på markedet. Vi vil gi deltagerne konkrete tips rundt dette som man kan implementere direkte i virksomheten, sier Ulf Sunnberg på Grafkom.

Blant talerne som er klare finnes det konsulenter og leverandører som alle lever for ”arbeidsflyt” for grafisk produksjon og publisering. Til sammen med deltagere fra bedrifter rundt om i Norden finnes det store muligheter til å tilegne seg uvurderlig kunnskap og få mange nye kontakter.

– Interessen for dette er stor og vi har allerede påmeldinger fra flere land. Dette skal være et event for både store og små bedrifter, så vi håper på mange deltagere, avslutter Magnus Thorkildsen på Grafkom.

Mer informasjon og påmelding finnes på Grafkom.se/workflowsummit.

- ANNONSE -

You might also like