Nytt team skal styre Horizon i Europa

Et nytt team skal styre Horizon i Europa. Med en blanding av nye ledere og personer med lang erfaring fra selskapet skal man “styrke virksomheten i de tysktalende landene og i Norden”.

Til de mest operative rollene har Horizon i Europa tatt inn to unge personer. Timm Edelhoff (37 år) er ny operativ sjef og Marisa Dütsch (39 år) er salgssjef.

Svenske Paul Jakobson, som det siste året startet opp den nordiske virksomheten igjen, har fått en ny rådgivende rolle i det europeiske selskapet. Han fortsetter også som salgssjef for Norden.

I tillegg har man byttet ut topplederen for Horizon i Tyskland. Ny mann inn er japaneren Yoshihiro Oe, som har hatt flere ledende posisjoner på hovedkontoret i Japan i over 30 år.