- ANNONSE -

Gelato tar inn 20 millioner dollar i emisjon – innleder samarbeid med oversettelsesbyrå

Gelato tar inn ytterligere 20 millioner dollar i kapital fra nye og eksisterende aksjonærer. I en pressmelding skriver Gelato at SEB Pension Fund går inn med mest penger, men at alle eksisterende aksjonærer også skyter inn frisk kapital.


Grafkom Media Monitor har et nært samarbeid med Branschkoll.se. Vi kommer derfor til å publisere noen internasjonale saker fremover som vi tror kan være interessante for våre norske lesere. Artiklene presenteres på svensk.


Senaste åren har Gelato inlett en stor satsning inom B2B och den ska nu accelereras. Genom att låta kunderna trycka lokalt säger man sig kunna spara 90 procent av antalet kilometer som trycksaker fraktas idag. Man ska också hjälpa sina kunder att producera mindre mängd trycksaker (50 procent) för att de ska minska sin miljöpåverkan.

Gelato har idag samarbeten med tryckerier i 25 länder.

Nya kunder genom samarbete

Gelato har också inlett ett partnerskap med översättningsföretaget Xplanation.

Båda företagen kommunicerar att de vill göra det lättare för globala varumärkesägare att få kontroll över sin kommunikation och sitt varumärke på alla sina marknader.

Man skriver i ett meddelande att ambitionen med Gelato-Xplanation-partnerskapet är att erbjuda kunderna tilläggstjänster genom att ansluta de två kundportalerna till varandra och främja varandras tjänster.

Vinsten för Xplanation, som både översätter texter och skapar dokument, blir att man med hjälp av Gelatos tjänster kan hjälpa sina kunder även med produktion och leverans av trycksaker. För Gelato innebär det att alla Xplanations kunder blir exponerade för Gelatos tryckeritjänster som idag når stora delar av världen.

Gelato skriver i sitt pressmeddelande att man kommer att erbjuda sina kunder Xplanations översättningstjänster vilket man anser särskilt viktigt för de företag som jobbar mot ”bric-länderna”.