Noroff søker Faglærer Grafisk design

For vår avdeling i Oslo trenger vi en engasjert person som kan tiltre i stillingen som lærer innen Grafisk design. Kandidaten vi ser etter bør ha bred og relevant bransjeerfaring med design for ulike analoge og digitale flater og stort engasjement for formidling av kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet. Kandidaten må ha god erfaring med kundearbeid, kreativ problemløsning og bør være interessert i praktisk bruk av teknologi så vel som analoge idéutviklingsmetoder. Kombinasjonen av programvarekompetanse og visuell forståelse er sentral. Undervisningserfaring og interesse for nyskapende læringsmetoder er ønskelig og kandidaten skal være i stand til å jobbe selvstendig og ta initiativ til stadige forbedringer av faget.

Source karrierestart.no