Vinner rammeavtale med Fagpressen

Akershus Reklame Team (ART) har sikret seg en rammeavtale med Fagpressen. ART skal levere adressering, plastpakking og sampakking av titler for Fagpressen. Det er ART selv som melder dette på sine nettsider.

Fagpressen startet opp et prosjekt i 2017 for å fremforhandle bedre priser på trykk og distribusjon for sine medlemmer. Hensikten med det såkalte FTD-prosjektet var å finne bedre priser hos leverandørene enn hva hver enkelt medlem hadde mulighet til å fremforhandle selv.

– Mange av våre kunder er allerede medlem i Fagpressen, men med denne avtalen regner vi med at vi får mange flere. Dette er et supert tilbud til alle Fagpressens medlemmer! Det vi skal gjøre er å plastpakke, adressere og tilrettelegge for distribusjon slik at medlemmene i Fagpressen får optimaliserte distribusjonskostnader. Vi tror vår sentrale beliggenhet i forhold til leverandører og distributør var utslagsgivende for Fagpressens valg av tilrettelegger for distribusjon», sier Arne Bruun, daglig leder i Akershus Reklame Team.

Akershus Reklame Team omsatte for 26,6 millioner kroner i 2016 og hadde et driftsresultat på 1,6 millioner kroner.