Slik foretrekker folk å få sin reklame – digitalt irriterer

62 prosent mener digital reklame er irriterende – og bruker programvare for å blokkere den.

I en omfattende studie som ble gjennomført i 2017 fikk over 10.000 konsumenter fra 10 land redegjøre for sine preferanser når det gjelder å ta imot informasjon via print eller digitalt.

Studien som ble gjennomført av Two Sides viste blant annet at konsumentene stoler på og setter pris på det trykte mediet. Konsumentene mente også at leseren får en dypere forståelse av informasjon som er trykt.

Studien er oppdelt i seks ulike kategorier. Under har vi sett litt nærmere på “Markedsføringspreferanser”.

Markedsføring online vs print

62 prosent av alle deltagerne i undersøkelsen synes digital reklame er irriterende og oftest irrelevant. 58 prosent stoler ikke på annonser de ser online, og like mange forsøker blokkere digital reklame gjennom “ad-blockers”.

Videre så sa 46 prosent av deltagerne at det var mer sannsynlig at de skulle agere på en reklame de har sett i en avis eller i et magasin, sammenlignet med om de så samme reklame online. Like mange svarte at de er mer oppmerksomme på markedsføringsmateriell som de får i en brosjyre eller via post enn informasjon som de får via e-post.

Studien i sin helhet finner du her.