Uke 9: 10% omsetningsøkning for Ellco Etikett + fire andre bedrifter


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill kr / DR=Driftsresultat i mill kr / DM=Driftsmargin (resultat i prosent av omsetning)

Hovedtallene er 2017-tall, mens 2016-tallene står i parentes.


Ellco Etikett AS
Etiketttrykkeri på Skytta, rett utenfor Oslo. Økte omsetningen med 10% fra 2015 til 2016.
O=48,52(44,07) / DR=2,44(2,5) / DM=5,02%(5,67)

Heimdal Nye Trykkeri AS
Trykkeri fra Heimdal i Trøndelag. Totalleverandør av grafiske tjenester.
O=4,92(4,64) / DR=0,05(0,07) / DM=1,0%(1,5%)

Fræna-Trykk AS
Trykkeri på Vestlandet som tilbyr både trykk, design og profilering.
O=6,38(6,89) / DR=0,59(1,17) / DM=9,2%(17%)

Printfarm.no – Skrivargarden AS
Nettbutikk med hele landet som marked. Produserer og holder til i Sogn.
O=6,69(7,46) / DR=−0,19(1,1) / DM=−2,8%(14,7%)

Colormaster Norge AS
Oslo-basert grafisk bedrift som tilbyr hele spekteret av tjenester, men som nok er mest kjent for storformat og messesystemer. O=10,48(11,02) / DR=−0,54(−0,53) / DM=−5,2%(−4,8%)

- ANNONSE -

You might also like