Uke 10: Kraftig vekst for Grafisk Digital i Bergen + fire andre bedrifter


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill kr / DR=Driftsresultat i mill kr / DM=Driftsmargin (resultat i prosent av omsetning)

Hovedtallene er 2017-tall, mens 2016-tallene står i parentes.


Jærprint AS
Bryne-trykkeri som tilbyr det meste langs hele verdikjeden for en trykksak. Stabil omsetning i 2017.
O=9,88(9,33) / DR=0,31(0,62) / DM=3,1%(6,6%)

Undhjem Media AS
Basert på Tjøme i Vestfold. Leverer trykksaker, bøker, reklamemateriell, reprotjenester. Outsourcer til underleverandør i Bangladesh. Heleid av Tom Richard Undhjem. ØKte både omsetning og resultat i 2017.
O=13,73(12,57) / DR=1,17(1,06) / DM=8,5%(8,4%)

Artbox AS
Kreativt grafisk produksjonsbyrå som leverer alt fra nettløsninger til trykksaker. Øker omsetningen i 2017 og viser nok en gang opp et imponerende driftsresultat.
O=13,56(12,62) / DR=6,25(5,6) / DM=46,1%(44,4%)

Grafisk Digital AS
Bergensbasert firma og en av landets ledende aktører på utsendelse av fakturaer og annen informasjon. Den kraftige veksten fortsetter også i 2017.
O=79,11(68,33) / DR=16,96(11,6) / DM=21,4%(17,0%)

Inkognito AS
Kaller seg selv et grafisk produksjonsbyrå og jobber bredt innenfor markedsføring. Har spesialisert seg på matmarkedet. Øker noe på omsetning, men resultatet i 2017 er svakere.
O=140,05(137,06) / DR=4,71(7,76) / DM=3,4%(5,7%)

- ANNONSE -

You might also like