Grøset Trykk solgt – produksjonen flyttes til Oslo?

Merkur Grafisk tar over 100 prosent av aksjene i Grøset Trykk.


Grøset Trykk fortsetter som eget selskap. Det melder de to selskapene i en felles pressemelding.
Eier og daglig leder Jan Erik Pettersen i Grøset Trykk fortsetter i Grøset Trykk og vil hovedsakelig jobbe ut mot selskapets kunder. Kjetil Sjøeng i Merkur Grafisk blir ny daglig leder.
– Det er en stor tilfredsstillelse å se at bedriften som jeg stiftet, og som jeg har ledet i snart 40 år, nå blir videreført av kompetente og dyktige mennesker som kjenner bransjen godt, og som også har vist evne og vilje til å videreutvikle seg i takt med markedets stadig endrede behov, sier  Pettersen.

Glåmdalen: “Produksjonen flyttes til Oslo, åtte ansatte mister jobben”

Avisa Glåmdalen hevder i en artikkel at produksjonen ved Grøset Trykk kommer til å flyttes til Oslo og at åtte ansatte mister jobben.
–  Vi har ikke kommet med oppsigelser i selskapet, så at noen tenker dette eller vurderer det dit hen, må de stå for selv. […] Foreløpig er alt uavklart, og vi arbeider hektisk med hva vi skal gjøre. Vi må finne en god løsning, sier Kjetil Sjøeng, daglig leder i Merkur Grafisk. Sjøeng medgir imidlertid at de åtte arbeidsplassene henger i en tynn tråd.
Sjøeng vil ikke kommentere hva de ga for Grøset Trykk. Driftsbygningen og to andre bygninger på Grøset følger med på kjøpet.
Sjøeng hevder Grøset Trykk gikk med ca 200.000 kroner i underskudd per måned i fjor, og at bedriften sto i fare for å gå konkurs.
Hele artikkelen i Glåmdalen kan leses her.

- ANNONSE -

You might also like