Firmabørsen | uke 8 – 2018


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


E. Natvik Prenteverk AS
Offset-og digitaltrykkeri i Førde. Nedgang i omsetning og resultat fra 2015 til 2016.
O=7,52(8,64) / DR=−0,15(0,58) / RM=−1,99%(6,71%)
Printers AS
Holder til på Forus i Stavanger og tilbyr digitaltrykk, utstillingsmateriell og design.
O=7,2(8,14) / DR=0,9(0,89) / RM=12,5%(10,93%)
Process Trykk AS
Profiltrykkeri som slo seg sammen med Micanor i 2017. Har silketrykk og Tampotrykk inhouse.
O=13,43(11,47) / DR=0,91(0,9) / RM=6,78%(7,85%)
Blest AS
Rogalandsbasert bedrift som først og fremst tilbyr profilartikler, men også en del grafiske tjenester. Kraftig fall i omsetningen.
O=4,48(10,14) / DR=−0,55(−0,72) / RM=−12,28%(−7,10%)
Focus Neon AS
Svensk markedsleder på lysskilt med eget datterselskap i Oslo. Nylig i fokus ifm Aksel Lund Svindals nye kleskolleksjon. Vokser kraftig.
O=25,96(13,86) / DR=3(0,22) / RM=11,56%(1,59%)

- ANNONSE -

You might also like