Firmabørsen | uke 7 – 2018


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Xpressprint AS
Totalleverandør av grafiske tjenester i Kristiansand. Samme eier som Kai Hansen i Stavanger.
O=15,0(12,8) / DR=−0,7(0,2) / RM=−4,7%(2%)
Kraft Digitalprint AS
Digitaltrykkeri i Oslo som også levererer storformat. Fin vekst i både omsetning og resultat.
O=16,7(13,8) / DR=1,7(1,1) / RM=10%(7,8%)
Prozo Norge AS
Leverer profileringsartikler og arbeidstøy, og har eget inhouse trykkeri i Sarpsborg.
O=18,2(16,9) / DR=1,6(1,3) / RM=8,6%(7,7%)
Gosh Scanmark Norge AS
Profileringsfirma i Harstad, som også har skilt og dekor.
O=18,3(17,6) / DR=0,4(0,6) / RM=2,3%(3,4%)
Modum Tekstiltrykk AS
Tekstiltrykkeri på Åmot i Buskerud. Vokser både omsetnings- og marginmessig.
O=19,2(17) / DR=1,9(1,79) / RM=9,7%(10,5%)

- ANNONSE -

You might also like