Firmabørsen | uke 6 – 2018


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Trykkservice AS
Drammensbedrift med 10 ansatte. Opplever god økning både i omsetning og resultat.
O=22,2(19,6) / DR=3,8(2,8) / RM=17,0%(14,4%)
Logotrykk AS
Vestbybedrift med fokus på skilt, bildekor, print og folie. Stor forbedring i resultat fra 2015 til 2016.
O=25(24,4) / DR=2,7(1) / RM=11%(4,0%)
Gosh JB Reklame AS
Bodøbedrift med fokus på profilartikler, bildekor og skilt. Pen vekst både i omsetning og resultat.
O=25,6(20) / DR=2,9(1) / RM=11,3%(5%)
Profileringsspesialisten AS
Profileringsfirma i Oslo med egen grafisk avdeling, samt eget silketrykk for tektilartikler.
O=28,1(88) / DR=−2,0(14,1) / RM=−7,2%(16,0%)
Melings AS
Grafisk bedrift i Stavanger. Store på profilartikler, men tilbyr også alt av trykksaker og skilt. 10% omsetningsøkning fra 2015 til 2016.
O=30,4(27,6) / DR=1,0(1,1) / RM=3,4%(4,1%)

- ANNONSE -

You might also like