Firmabørsen | uke 5 – 2018


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Sæthren & Wraaman AS
Trykkeri basert i Ski med 27 ansatte. Tilbyr alt fra print, utendørsreklame og dekor.
O=34,6(33,8) / DR=1,8(−0,0) / RM=5,06%(−0,09%)
Alfaprint AS 
Står bak Askeladden Navnelapper, klistrelapper til barneklær. Har hatt en kraftig omsetningsvekst siste fem år.
O=35,6(30,8) / DR=10,8(10,5) / RM=30,3%(34,1%)
Grafisk Digital AS
Bergensbasert firma og en av landets ledende aktører på utsendelse av fakturaer og annen informasjon. Vokser kraftig og leverer gode resultat.
O=68,3(48) / DR=11,6(6,2) / RM=17,0%(12,9%)
Produksjonssjefen AS
Schjærven Reklamebyrås grafiske virksomhet som ansvarer for trykking av reklamemateriell
O=78,3(86,7) / DR=0,7(0,5) / RM=0,9%(0,6%)
Nr1 Trykk Larvik AS
Trykker Amedias aviser i Telemark, Aust-Agder og Vestfold. Har også noe sivilproduksjon.
O=91,3(88,2) / DR=39,3(33,6) / RM=43,0%(38,1%)

- ANNONSE -

You might also like