• De nasjonale leseprosjektene skal styrkes.
  • Fastprisordningen for bøker skal videreføres.
  • Regjeringen vil vurdere hvordan konkurransen i bokmarkedet kan forbedres.
  • Innkjøpsordningene skal videreføres og revideres.
  • Merverdifritak på e-bøker innføres.
  • Regjeringen mener norsk deltakelse på bokmessa i Frankfurt 2019 vil gi gode muligheter for profilering av norsk kultur.

Også bok365.no har merket seg at momsen på ebøker nå forsvinner. I en artikkel på nettstedet diskuterer flere aktører i bokmarkedet hva dette vil bety for eboken. Les hele saken her.