Firmabørsen | uke 4 – 2018


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Polinor AS
Drammensbasert broker med 12 ansatte. Økte omsetningen til drøye 70 millioner kroner i 2016.
O=70,4(67,6) / DR=0,6(−0,1) / RM=0,9%(−0,15%)
PostNord Strålfors AS
Leverer både analoge og digitale kommunikasjonsløsninger, særlig store innenfor ulike former for fakturering. Har økt omsetningen i 2016, og leverer stabile resultat.
O=516,7(497,0) / DR=39,9(43,3) / RM=7,7% (8,7%)
Megaprint AS
Storformatspesialist med tilhold i Røyken utenfor Oslo. Øker både omsetningsmessig og resultatmessig.
O=39,0(36,5) / DR=2,6(2,4) / RM=6,8% (6,7%)
Lura Trykkeri AS
Trykkeri i Sandnes som tilbyr en rekke ulike trykksaker. Omsetningsnedgang fra 2015 til 2016, men bedre resultat.
O=5,6(6,1) / DR=0,3(−0,1) / RM=5,7% (−1,6%)
Setesdalstrykk AS
Grafisk senter i Agder med 30års historie. Tilbyr grafisk design og offset/digitaltrykk, men også bildekor og profilering.
O=4,5(4,2) / DR=0,5(0,5) / RM=11,7% (10,7%)

- ANNONSE -

You might also like