Firmabørsen | uke 3 – 2018


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Oslo Digitaltrykk AS
Digitaltrykkeri i Oslo sentrum som ble etablert i 1995. Stabil utvikling i 2015 og 2016.
O=11(10,7) / DR=0,3(0,5) / RM=2,7%(4,2%)

Interface Media AS
Broker som representerer flere aktører i Baltikum. Noe tilbakegang i omsetning, men stabilt driftsresultat.
O=11,5(13,3) / DR=0,2(0,3) / RM=1,9%(2,1%)

Thure Trykk AS
Grenlands-trykkeri som opplever sterk fremgang både i omsetning og resultat.
O=30,0(24,2) / DR=6,3(2,2) / RM=21,0%(9,0%)

Strongpoint AS
Konsern med hovedkontor på Rælingen, notert på Oslo Børs. Store på etikettproduksjon med egne trykkerier i Norge og Sverige.
O=400,8(486,8) / DR=45,0(35,2) / RM=11,2%(7,2%)

Prontotv AS
Norges ledende leverandør av Digital Signage. Er eid av svenske Zetadisplay. Vant nylig en kontrakt med Hurtigruta verdt 65 millioner kroner.
O=62,9(50,7) / DR=12,2(8,6) / RM=19,4%(17,0%)

- ANNONSE -

You might also like