Firmabørsen | uke 2 – 2018


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Gullhaugen Trykkeri AS
Mindre trykkeri i Haugesund. Fallende omsetning, men reduserte tapet i 2016.
O=2,7(3) / DR=−0,2(−0,5) / RM=−8,3%(−17,3%)

Gjerholm Design AS
Designbyrå med sju ansatte som nylig ble kjøpt av Merkur Grafisk. Omsetning og resultat noe redusert fra 2015 til 2016.
O=8,6(10,5) / DR=−0,1(0,8) / RM=−0,6%(7,3%)

Reklame-Huset.no
Trykkeri på Råholt ved Gardermoen. Kåret til Gaselle-bedrift for fjerde år på rad i 2017.
O=8,0(7,1) / DR=0,3(0,1) / RM=3,1%(1,0%)

Bekken & Strøm AS
En av landets største aktører innen trykk på arbeidsklær. Har kraftig vekst både i omsetning og resultat.
O=329,4(265,2) / DR=29,9(25,4) / RM=9,1%(9,6%)

Print House AS
Digitaltrykkeri i Oslo som nylig slo seg sammen med 07. Opplevde en liten nedgang i 2016 sammenlignet med 2015.
O=29,1(31,5) / DR=2,0(2,8) / RM=6,9%(9,0%)

- ANNONSE -

You might also like