Firmabørsen | uke 51 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


07 Sør AS
Holder til i Kristiansand og er en del av 07-gruppen. Kraftig omsetningsvekst i 2016 etter at Gevir kommunikasjon ble innlemmet i 07 Sør. O=56,2(40,9) / DR=−1,5(−0,1) / RM=−2,7%(−0,2%)

Berg Andersen AS
Papirgrossist og en del av IGEPA, en av europas største papirgrossistkjeder. Stabil omsetning og en liten resultatøkning fra 2015 til 2016.
O=97,4(96,5) / DR=1,0(−1,1) / RM=1,0%(−1,2%)

Rep-Rek AS
Oslo-bedrift med seks ansatte som driver innen repro og klisje.
O=9,7(11,1) / DR=0,6(0,7) / RM=5,9%(6,2%)

Gjerholm Design AS
Design- og reklamebyrå i Oslo med sju ansatte. Selskapet ble nylig kjøpt av Merkur Grafisk.
O=8,6(10,5) / DR=−0,1(0,8) / RM=−0,7%(7,3%)

Hellefoss Paper AS
Papirprodusent fra Hokksund som ble etablert allerede i 1898. Eksportandel på 95%. Øker både omsetning og resultat kraftig.
O=245,6(187,5) / DR=18,4(11,0) / RM=7,5%(5,9%)

- ANNONSE -

You might also like