Firmabørsen | uke 50 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Valdres Trykk AS
Drev tidligere med bokproduksjon, men rendyrket avistrykkeri fra 2010. Legges ned ved årsskiftet.
O=13,2(14,2) / DR=0,1(0,6) / RM=0,6%(4,1%)

Papyrus Norge AS
En stor grossist av papir, emballasje og forbruksvarer. Økte omsetningen og reduserte underskuddet fra 2015 til 2016.
O=204,8(185,8) / DR=−8,2(−14,3) / RM=−4,0%(−7,7%)

Antalis Norge AS
Stor, europeisk distributør av papir, emballasje og dekor&display. Reduserte underskuddet kraftig fra 2015 til 2016.
O=238,3(230,2) / DR=−0,3(−7,1) / RM=−0,1%(−3,1%)

Pulp Grafisk AS
Grafisk virksomhet i Oslo med 12 ansatte. Har satset mye på digital rådgivning og cross-media-kampanjer de siste årene.
O=30,9(31,9) / DR=−0,3(0,8) / RM=−0,9%(2,5%)

Yello Digital AS
Mindre digitaltrykkeri i Oslo som har et tett samarbeid med RK Grafisk AS. Økte omsetningen med nesten 30% fra 2015 til 2016.
O=4,6(3,6) / DR=0,1(0,1) / RM=1,3%(3,9%)

- ANNONSE -

You might also like