Firmabørsen | uke 49 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


07 Moss AS
En del av 07-konsernet som har spesialisert seg på design- og reklameløsninger. Forbedret både omsetningen og resultatet fra 2015 til 2016.
O=13(12) / DR=0,3(−1) / RM=2,1%(−10,0%)

Brandmaster AS
En av europas ledende leverandører av markedsføringsprogramvare. Kontorer i Oslo, Kristiansand og Stockholm.
O=31,1(37,3) / DR=8,2(7,1) / RM=26,5%(19,1%)

Fosen Trykkeri AS
Et lite trykkeri i Trøndelag som ble etablert allerede i 1959. Tilbyr et bredt sortiment av tjenester.
O=2,0(2,1) / DR=0,02(0,02) / RM=1,0%(0,9%)

Aarflots Prenteverk AS
Utgir avisa “Møre” i Volda, og har røtter helt tilbake til 1809.
O=12,4(13,3) / DR=0,5(0,3) / RM=3,9%(2,1%)

 

Duray Total AS
Profileringsbedrift fra Stathelle, som også har kontor på Hønefoss. Tilbyr også stempler, samt Skilt&Dekor.
O=1,8(1,8) / DR=−0,1(−0,1) / RM=−7,1%(−5,7%)

- ANNONSE -

You might also like