Posten med "gjem-levering"

Som et resultat av den sterkt voksende netthandelen, går Posten nå ut med et pilotforsøk der man forsøker hjemlevering selv om det ikke er noen hjemme. Det er NTB som melder dette.


Husstanden må først finne et sted de ønsker pakkene levert til, for eksempel en putekasse eller bak en dør med kodelås. Leveringsstedet registreres deretter på posten.no.

– Det finnes bare én riktig måte å levere, nemlig slik dine kunder ønsker å motta. Denne løsningen er en tilpasning av hjemlevering til livene vi lever i dag, og vi er spente på å se hva kundene synes, sier John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge. Eckhoff legger til at de allerede er i gang med dette og at tilbakemeldingene så langt er svært gode.

Det er fortsatt mulig å teste dette for utvalgte områder. Man kan melde seg på ordningen her.

- ANNONSE -

You might also like