Firmabørsen | uke 47 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Borge Grafisk AS
Lite Bergenstrykkeri med sterkt fallende omsetning siden 2013.
O=1,6(2,3) / DR=0,4(0,3) / RM=27,6%(14,9%)


DesignTrykk AS
Trykkeri i Nord-Trøndelag som i fjor ble kjøpt opp av Fagtrykk i Trondheim.
O=20,6(21,6) / DR=−0,2(0,4) / RM=−0,9%(1,6%)


Grøset Trykk AS
Miljøbevisst trykkeri nord for Kongsvinger som tilbyr både trykksaksproduksjon, ferdiggjøring og design. Svakt driftsresultat i 2016.
O=26,9(28,0) / DR=−3,1(−1,2) / RM=−11,6%(−4,4%)


AS Papirdekk
Har spesialisert seg på finish i form av folie, lakk etc. Kraftig resultatfall fra 2015 til 2016.
O=7,9(8,9) / DR=−0,1(1,7) / RM=−1,0%(18,7%)


Norsk Filmtrykk AS
Industrielt silketrykkeri i Stavanger. Spesialister på trykksaker som skal tåle ytre påkjenninger over lengre tid.
O=8,6(11,0) / DR=−0,5(0,2) / RM=−6,3%(1,6%)


 

- ANNONSE -

You might also like