Firmabørsen | uke 46 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Palerud Trykkeri AS
Lite offset-trykkeri i Hønefoss som nylig fylte 60 år.
O=6,1(6,4) / DR=0,3(0,4) / RM=5,4%(6,6%)


Lasertrykk.no
Dansk gigant som markedsfører seg aktivt i Norge. Stabil omsetning siste to år, og klar forbedring i driftsresultat.
O=35,8(32,2) / DR=3,4(1,3) / RM=9,5%(4,1%)


K Nordahls Trykkeri AS
En del av Mediehuset Vesterålen, der også Bladet Vesterålen og Reklamebyrået mål og mening inngår.
O=12,3(13,3) / DR=0,9(−0,4) / RM=7,0%(−2,6%)


Gelato AS
Globalt nettverk av trykkerier med hovedkontor på Fornebu, som nå dekker over 70 land. Fortsetter å vokse men driftsresultatet faller kraftig i 2016.
O=335,3(273,4) / DR=−30,9(12,0) / RM=−9,2%(4,4%)


PostNord Strålfors AS
Leverandør av både analoge og digitale kommunikasjonsløsninger. Øker omsetningen fra 2015 til 2016 med ca 20 millioner kroner.
O=516,7(497,0) / DR=39,9(43,3) / RM=7,7%(8,7%)


 

- ANNONSE -

You might also like