Store utfordringer med digital markedsføring – "digital waste"

Den digitale markedsføringen har økt kraftig de siste årene. Men med denne type markedsføring har nye problemer dukket opp.

Medier24 skrev nylig om norske, kjente varemerker som dukket opp på den høyrevridde siden Breitbart. Hele saken kan leses her. På grunn av den høye graden av automatisering innen kjøp av digital eksponering blir det vanskelig for varemerkeeierne å styre i hvilke sammenheng og på hvilke sider deres annonser vises.

Såkalt programmatisk annonsering møter nå mer og mer motstand. I en kommentar på Medier24 skriver Jan Morten Drange i Annonsørforeningen om problemene knyttet til denne type annonsering. Drange skiver att “Programmatisk annonsering ble solgt inn som selve nirvana. Resultatet har blitt digital waste og store paradokser”. Les hele saken her.

- ANNONSE -

You might also like