Firmabørsen | uke 43 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Spectra Offset AS
Offset-trykkeri i Oslo som tilbyr alt fra design til trykk. Stabil omsetning og nullresultat.
O=6,9(7,0) / DR=0,01(0,3) RM=0,1%(4,0%)


Maske Emballasjefabrikk AS
Trondheimsbedrift som tilbyr emballasje i papp og kartong. Opplevde en liten omsetningsnedgang i 2016, men økte resultatet.
O=15,7(16,5) / DR=1,2(1,0) RM=7,3%(6,0%)


Forretningstrykk AS
Grafisk bedrift i Bodø som tilbyr trykksaker, skilt, bildekor, design og storformat.
O=15,3(16,7) / DR=2,2(2,4) RM=14,2%(14,4%)


Reklamehuset Wera AS
Reklamehuset Wera AS tilbyr print, web, design, innhold og rådgivning. Holder til i Porsgrunn.
O=15,8(16,7) / DR=−0,07(−0,02) RM=−0,4%(−0,1%)


EKH Grafisk AS
Offset-trykkeri med tilhold i Molde og Kristiansund. Tilbyr design, trykk og web.
O=16(17,3) / DR=−0,5(−0,6) RM=−2,9%(−3,4%)

- ANNONSE -

You might also like