Firmabørsen | uke 42 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Datatrykk AS
En grafisk bedrift i Stavanger med en bred portefølje med alt fra display til design og stand. Kraftig redusert omsetning fra 2015 til 2016.
O=7,2(13,6) / DR=-0,4(0,3) / RM=−5,6%(2,26%)


Printex Trykkeri AS
Et mindre trykkeri på Hamar som tilbyr alt fra førtrykk til ferdiggjøring.
O=4,4(4,4) / DR=0(0,2) / RM=0%(4,56%)


TS Trykk AS
Oslo-basert trykkeri. Opplevde en tilbakegang i omsetningen på ca fem millioner kr fra 2015 til 2016.
O=31,1(36,2) / DR=0,9(1,8) / RM=2,9%(5,0%)


Hurtigtrykk AS
Trykkeri fra Bergen som er totalleverandør av grafiske tjenester.
O=9,2(9,6) / DR=-0,3(-0,1) / RM=−3,3%(−1,0%)


Hallingdal Trykk AS
Trykkeri i Gol med fem ansatte. Tilbyr alt fra trykksaker og design til skilt og bildekor.
O=6,64(5,89) / DR=0,67(0,77) / RM=10,1%(13,1%)

- ANNONSE -

You might also like