Firmabørsen | uke 41 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Bong Norge AS
Internasjonal konvolutt-gigant som har redusert mye i Norge. Omsetningen er ned med 20 mkr fra 2015 til 2016.
O=87,0(106,5) / DR=0,7 (-0,9) / RM=0,8% (-0,9%) / A=26 / Dato 08.07.2017


Kartonage AS
Tradisjonsrik emballasjebedrift i Heimdal i Trøndelag. 2016 ble fjerde år på rad med omsetningsøkning. Driftsresultatet holder seg stabilt.
O=26,1(24,6) / DR=1,9 (1,9) / RM=7,3% (7,5%) / A=12 / Dato 08.05.2017


Aktiv-Trykk AS
Fullservice-trykkeri på Furuset i Oslo. Nedgang i både omsetning og resultat i 2016 sammenlignet med året før.
O=12,3(14,0) / DR=0,9 (1,8) / RM=7,4% (12,7%) / A=10 / Dato 06.07.2017


Ark-Trykk AS
Mindre trykkeri i Ski som er spesielt kjent for å lage julekort og kalendre til næringslivet. Stabil omsetning og en liten økning i resutatet i 2016.
O=3,8(3,7) / DR=0,2 (0,1) / RM=5,7% (3,1%) / A=4 / Dato 23.05.2017


Bjørkmans Trykkeri AS
Grafisk bedrift i Alta som leverer trykksaker, profilartikler, tekstiltrykk og design. Økte omsetningen i 2016, og svingte fra minus- til plussresultat.
O=8,5(7,1) / DR=0,4 (-0,3) / RM=4,5% (-4,7%) / A=8 / Dato 22.06.2017


 

- ANNONSE -

You might also like