Firmabørsen | uke 40 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Haugesund Bok & Offset AS
Offset-trykkeri i Haugesund som også har satset veldig mye på design. Hadde en liten omsetningsøkning, mens driftsresultatet fortsetter å ligge rundt null.
O=29,7(26,9) / DR= 0 (0,2) / RM=0% (0,9%) / A=16 Dato 06.07.2017


Rolf Ottesen AS
Tradisjonelt offset-trykkeri i Oslo. Omsetningen økte med drøye 10%, og driftsresultatet svingte fra minus til et plussresultat på 3,7 millioner kroner.
O=72,1(65,2) / DR=3,7 (- 0,8) / RM=5,1% (-1,3%) / A=37 Dato 24.07.2017


Skipnes Etikett AS
Etikett-trykkeri i Trondheim og en del i samme konsern som Skipnes Kommunikasjon. Opplevde en liten tilbakegang i omsetning, men svingte fra negativt til positivt driftsresultat.
O=60,7(62,4) / DR= 1,0 (- 0,6) / RM=1,6% (-0,9%) / A=24 Dato 20.06.2017


Helli-Visuell Kommunikasjon AS
Byrå som jobber med grafisk design, webdesign og teknologi. Solid økning i både omsetning og driftsresultat.
O=5,0(3,6) / DR= 0,7 ( 0,5) / RM=14,3% (13,6%) / A=5 Dato 17.07.2017


Trondhjems Eskefabrikk AS
Emballasjebedrift i Trondheim med særdeles automatisert produksjon. Kraftg økning i omsetning, og en økning i driftsmargin fra 2,9% til 12,7%.
O=95,6(78,3) / DR=12,2 (2,3) / RM=12,7% (2,9%) / A=27 Dato 03.07.2017


 

- ANNONSE -

You might also like