Vi lærer best ved å skrive – ikke på tastatur, men ved håndskrift

Dette har vært kjent en stund, men nå har forskning utført ved NTNU gitt en forklaring på hvorfor. 


Forskerne Audrey van der Meer og Ruud van der Weel ved Institutt for psykologi står bak funnene.

Nyheten er publisert på NTNUs nettsted Gemini.no.

van der Meer og van der Weel undersøkte hjerneaktiviteten til 20 NTNU-studenter, og så tydelig at hjernen oppførte seg helt annerledes ved tegning og håndskriving enn ved tasting, som er mye enklere bevegelser.

– Et større nettverk i hjernen aktiveres under håndskriving og tegning, og da svinger nevronene usynkronisert. Da kommer hjernen i en tilstand som åpner for bedre sansemotorisk læring. Den får flere «knagger» å henge informasjonen på, forklarer Audrey van der Meer.

Ber om at skolene ikke dropper håndskriften

Det konstateres at skolene i Norge er på vei til å følge etter utviklingen i Finland,  der håndskrift er på vei ut.

– For all del, lær barna å skrive for hånd! Det er så positivt for hjerneutviklingen deres, sier forskeren.

– Vi mener ikke at vi skal gå tilbake til å bruke bare penn og papir. Vi lever i en digital verden. Inntasting av lengre tekster er bra i mange sammenhenger, for eksempel hvis vi skal skrive et essay. Men når vi skal huske det som blir sagt, er håndformede notater best – gjerne en kombinasjon av stikkord, små tegninger og symboler, sier hun.


Kilde: NTNU/Gemini

You might also like