Firmabørsen | uke 39 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Akershus Reklame Team AS

på Skedsmokorset i Akershus levererer tjenester innen blant annet trykk, adressering og distribusjon. Etter et svakt resultat i 2015 ble det gode tall i fjor. Topplinjen gikk opp med nærmere 20 prosent.

O=26,6 (22,5) / DR=1,6 (- 597.000) / RM=6,14 % (- 2,65 %) / A=20 / Dato 30.05.2017


Julius & Ørenberg Bokbinderi AS

i Oslo er et tradisjonsrikt bokbinderi med røtter tilbake til 1860. Driftsinntektene har sunket jevnt over mange år, men fallet er etterhvert noe bremset. Har små marginer, men det går i pluss.

O=6,6 (7,1) / DR=71.000 (73.000) / RM=1,06 % (1,02 %) / A=10 / Dato 08.06.2017


Kvernberget Trykk og Reklame AS

har adresse Kristiansund, og leverer det meste innen print og reklametjenester. Har også fotostudio og rammeverksted. Salget holdt seg i fjor, men for andre året på rad ble det notert et betydelig tap.

O=7,2 (7,2) / DR=- 241.000 (- 281.000) / RM=- 3,34 % (- 3,87 %) / A= 14 / Dato 17.06.2017


Micanor AS

er en grossistbedrift i Oslo som leverer ulike profileringsartikler, med og uten påtrykk. Krus, kulepenner og kalendere hører med i sortimentet. Omsetningen har falt betydelig over de siste ni årene, 2 millioner ned i fjor. Driftsunderskudd på nærmere en halv mill.

O=14,9 (16,9) / DR=- 474.000 (- 105.000) / RM=- 3,17 % (- 0,62 %) / A=11 / Dato 08.06.2017


Printbox AS

er et mindre digitaltrykkeri som holder til på Lysaker utenfor Oslo. Har liten, men jevn omsetning og svært gode marginer.

O=4,6 (4,8) / DR=931.000 (467.000) / RM=20,20 % (9,59 %) / A=2 / 06.06.2017