Firmabørsen | uke 38 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


BrandPrint AS

er et trykkeri i Oslo som blant annet profilerer seg med multikanalløsninger. Omsetningen har ligget mellom 7 og 8 millioner de siste årene. I fjor ble det et underskudd i driften.

O=7,2 (7,5) / DR=- 217.000 (282.000) / RM=- 3,01 % (3,73 %) / A=5 / Dato 18.05.2017


Elle Melle Produksjon AS

er et førtrykksfirma som har adresse i Bærum i Akershus. På nettsidene markedsføres det trykksaker. Omsetningen har steget jevnt i flere år, og lønnsomheten har fulgt salget – opp.

O=9,8 (8,7) / DR=816.000 (441.000) / RM= 8,26 % (5,03 %) / A=1 / Dato 10.05.2017


Gunnarshaug Trykkeri AS

er et tradisjonsrikt trykkeri i Stavanger. Etter flere år med raskt dalende omsetning ble trenden snudd i 2016. Salget økte med 6,5 millioner og et stort underskudd i 2015 bedret seg til et overskudd i fjor.

O=34,2 (27,7) / DR=2,3 (-4,9) / RM=6,77 % (-17,99 %) / A= 25 / Dato 20.05.2017


Petit Grafisk AS

i Skien i Telemark har spesialisert seg på firmaaviser og kundeblad, men leverer en rekke andre grafiske produkter. I 2016 falt omsetningen med over en million, og bunnlinjen ble rød.

O=5,6 (6,7) / DR=- 139.000 (236.000) / RM=- 2,45 % (3,49 %) / A=11 / Dato 26.04.2017


PS Serigrafi AS

i Trondheim er en mindre serigrafisk bedrift med fem ansatte. Ble stiftet i 1997, og salget har gått nedover i de senere årene. Det ble bokført et stort driftsunderskudd i 2016.

O=2,4 (3,0) / DR=- 750.000 (- 153.000) / RM= – 30,23 % (- 4,96 %) / A=5 / Dato 22.05.2017