Firmabørsen | uke 37 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Atles Trykkeri AS

i Porsgrunn har hatt noenlunde jevne salgstall i de siste årene, men har hatt varierende lønnsomhet. I 2016 steg omsetningen med omlag 10 prosent og lønnsomheten ble svært bra.

O=8,2 (7,5) / DR=905.000 (-178.000) / RM=11,04 % (-2,36 %) / A=5 / Dato 16.08.2017


Hauknes Grafisk AS

tilbyr grafiske produkter og reklameartikler gjennom underleverandører. Oslo-basert. I 2016 gikk salget ned med 3,4 millioner kroner. Driftsresultatet ble 1,8 mill dårligere, til et underskudd på 1,2 millioner.

O=16,2 (19,6) / DR=- 1,2 (621.000) / RM=- 7,36 % (3,16 %) / A=2 / Dato 31.08.2017


Printing AS

i Oslo holder til på Ryen. Er totalleverandør på det grafiske markedet. Har vokst raskt fra en omsetning på 33 millioner i 2010 til tett på 50 mill i 2014. Liten salgsnedgang i 2016, og driftsresultatet ble nær null.

O=48,3 (49,7) / DR=72.000 (1,0) / RM=0,15 % (2,18 %) / A=21 / Dato 16.08.2017


Spesialtrykk AS

i Stavanger er et offsettrykkeri som har en firefarger og en åttefarger (Heidelberg) i produksjonshallen. Omsetningen går nedover og det er røde tall på bunnlinjen i 2016, som det har vært i de siste årene. Underskuddet ble ekstra stort i fjor. Aksjekapitalen er tapt, og Purehelp anmerker høy konkursscore.

O=7,1 (8,6) / DR=- 1,2 (-462.000) / RM=- 17,98 % (- 5,33 %) / A=8 / Dato 16.08.2017


Synkron Media AS

i Birkeland i Aust-Agder er Sørlandets største grafiske bedrift, og et resultat av fusjonen mellom Birkeland Trykkeri og Bjorvand og Skarpodde i 2013. Totalleverandør i markedet. I 2015 gikk bedriften med tap, og salget minsket med nesten 4 millioner.

O=22,3 (26,1) / DR=- 1,3  (822.000) / RM=- 6,10 % (3,14 %) / A=23  / Dato 12.08.17


 

- ANNONSE -

You might also like