Firmabørsen | uke 36 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Andvord Grafisk AS

i Oslo ble kjøpt opp av det svenske konsernet Parajett AB tidlig i 2014.  Firmanavnet Andvord Grafisk AS består. Parajett er et av Sveriges største IT-foretak, og investerte i 2015 i Ricoh baneinkjetpresse Pro VC60000.

2016 var et dårlig år for Andvord. Omsetningen falt med 26,1 prosent. Driftsresultatet ble 14 millioner svakere enn fjoråret, og gikk i minus.

O=116,1 (157,2) / DR=- 5,9 (8,4) / RM=- 5,16 % (5,32 %) / A=59 / Dato 06.07.2017


Bong Norge AS

har adresse Vear i Vestfold. Produktene er konvolutter, poser og annen emballasje. Bong Norge er en del av Bong-konsernet som har sitt utsprint i Sverige. Mistet nesten 20 millioner i omsetning i 2016, men gikk i pluss.

O=87,0 (106,4) / DR=716.000 (- 947.000) / RM= 0,82 % (- 0,89 %) / A=27 / Dato 08.07.2017


Cicero Digital og Grafisk AS

i Tønsberg er videreføringen av Cicero Grafisk AS som gikk konkurs. 2016-regnskapet er det første som nytt selskap.

O=10,6 ( ) / DR=961.000 ( ) / RM=9,06 % ( %) / A= 14 / Dato 06.07.2017


Grafisk Ferdiggjøring AS

holder til i Mysen i Østfold. Er leverandør av mailing- og ferdiggjøringstjenester til trykkerier, reklamebyråer/mediebyråer og forlag i hele landet. Salget gikk litt ned i 2016, men lønnsomheten ble forbedret.

O=28,8 (29,9) / DR=439.000 (- 89.000) / RM= 1,52 % (0,30 %) / A=34 / Dato 03.07.2017


Nr1 Trykk Grefslie AS

på Mysen i Østfold er totalleverandør i det grafiske markedet. Salget gikk ned med over 3 millioner i 2016, og underskuddet nesten tredoblet seg.

O=15,1 (18,3) / DR=-1,8 (- 634.000) / RM=-12,3 % (-3,45 %) / A=13 / Dato 30.08.2017


 

- ANNONSE -

You might also like