Firmabørsen | uke 34 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Bokbinderiet Johnsen AS

i Skien anses som det eneste gjenværende rene bokbinderiet i Norge, av en viss størrelse. Har hatt jevn omsetning over flere år, og fikk en liten økning i salget i 2016. Lønnsomheten ble merkbart bedre, resultatmarginen nesten doblet seg og er nærmere seks prosent.

O=29,4 (29,3) / DR=1,6 (1,0) / RM=5,61 % (3,71 %) / A=37 / Dato .2017


Brand Factory Norge AS

er et foretak som leverer løsninger innen bildekor, lysskilt, rollups, bannere, flagg, og plakater i storformat, blant mye annet. Ble kjøpt opp av det svenske konsernet Ineko i 2016. Tallene for 2016 viser stabil omsetning på 100 millioner, mens bunnlinjen ble rød.

O=100,5 (100,2) / DR=-311.000 (4,1) /  RM=-0,31 % (4,12 %) / A=33 / Dato=26.06.2017


Lundeby & Co. Bokbinderi AS

er et tradisjonsrikt selskap beliggende i Hærland i Østfold, som har hatt stor produksjon i mange tiår. 2008 var et toppår med 156 millioner i omsetning, men omsetningen er nesten halvert siden den gang. I 2016 snudde en negativ trend, og omsetningen økte med over 10 prosent. Driftsresultatet gikk kraftig i pluss og gav en margin på nesten 17 prosent.

O=87,6 (78,2) / DR=14,7 (-4,4) / RM= 16,79 % (-5,68 %) / A=191 / Dato 12.08.2017


P Johansen Trykk AS (PJ Trykk AS)

i Oslo leverer alt langs kjeden fra grafisk utforming til distribusjon. Investerte i Xerox Versant og iGen 4 i 2015. Har hatt jevnt 2o mill i omsetning i de tre siste årene. Knapt en halv million i minus i 2015 ble til 1,2 mill i 2016 i underskudd i fjor.

O=20,5 (20,0) / DR=- 1,2 (-460.000) / RM=-6,31 % (-2,30 %) / A=11 / Dato 02.08.2017


Printing AS

i Oslo holder til på Ryen. Er totalleverandør på det grafiske markedet. Fikk økning i salget i 2014, og forbedret lønnsomheten også. Har vokst raskt fra en omsetning på 33 millioner i 2010 til nærmere 50 mill nå, selv om 2016 gav en litt lavere topplinje og en mye svakere bunnlinje.

O=48,3 (49,7) / DR=72.000 (1,0) / RM=0,15 % (2,18 %) / A=21 / Dato 16.08.2017


 

- ANNONSE -

You might also like