Firmabørsen | uke 32 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Oslo Silketrykk AS

er et storformattrykkeri som produserer displayløsninger i papp og kartong, foliedekor, bannere, helfigurer, rollups, etiketter, plakater og mer. Holder i dag til i Lørenskog kommune. Mistet over 3 millioner i omsetning i 2016, men resultatmarginen ble mye bedre.

O=20,2 (23,5) / DR=1,8 (435.000) / RM=9,27 % (1,84 %) / A=24 / Dato 28.06.2017


Nilz & Otto Grafisk AS

i Oslo er et resultat av fusjonen i 2012 mellom Nilz Fargekopi AS og Otto Stenersens Boktrykkeri AS. Bedriften har offsetavdeling med boktrykk og ferdiggjøring på én adresse og en printavdeling med storformat på en annen.

Salget gikk litt ned i 2016.

O=15,9 (16,3) DR=363.000 (393.000) / RM=2,28 % (2,40 %) / A=10  / Dato 03.07.2017


Prima Trykk AS

fra Borgenhaugen utenfor Sarpsborg byttet registrert navn fra Prima-Trykk AS i 2014. Har røtter tilbake til 80-tallet. Nye nøkkeltall starter med 2014. I 2015 var tallene omtrent de samme som året før. Mistet litt på topplinjen i 2016, men bedret resultatet.

O=15,4 (16,7) / DR=268.000 (-8.000) / RM=1,74 % (-0,05 %) / A=35 / Dato 26.06.2017


Renessanse Media AS

holder til i Lier i Buskerud. Bedriften er grafisk totalleverandør. Aktiv innen forretningsutvikling og på teknologisiden, og har satset mye på rasjonell og konkurransedyktig digitaltrykk av hardcover bøker i mindre opplag. Investerte betydelig i nye digitalpresser og en bindelinje i 2015/2016. Er på Gelato-kontrakt i Norge. I 2016 økte salget med over 4 millioner, eller nesten 23 %. Ble likevel røde tall i bunnen.

O=23,1 (18,8) / DR=-359.000 (-152.000) / RM=- 1,55 % (-0,81 %) / A=14  / Dato 10.07.2017


Zoom Grafisk AS

er det største trykkeriet i Drammen. Hadde 15-års jubileum i 2015. Har profilert seg bl.a. med betydelig satsing på digitaltrykk. HP Indigo på maskinstallen. Salget har gått noe tilbake de to siste årene.

O=42,3 (45,3) / DR=243.000 (1,7) / RM=0,57 % (3,91 %) / A=28 / Dato 01.07.2017


 

- ANNONSE -

You might also like