Smarttelefonen: "Tidstyv, men uvurderlig nyttig"

Det er en av konklusjonene i rapporten “Mediebruk og offentlig tilknytning”, som er del av et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd.


Rapporten skal gi en oversikt over hovedmønstre i mediebruk, med vekt på betydningen av sosiale medier og smarttelefon. Universitetet i Bergen siterer fra rapporten, der det blant annet står at nesten alle informantene opplever smarttelefon som sentral i egen mediebruk, og at rask oppdatering er viktigste form for smarttelefonbruk:

– Telefonen anses i noen grad som en tidstyv som er så lett tilgjengelig at den får en større plass i livet enn man egentlig ønsker. Samtidig er smarttelefonen så nyttig at den blir uvurderlig, spesielt for de som har travle sosiale liv med mange forpliktelser og stor kontaktflate både på jobb og privat.

«Mediebruk og offentlig tilknytning» er første rapport fra prosjektet Mediebruk og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i ‘stordataens tidsalder’.  Høsten 2016  skrev 50 personer mediedagbøker og de ble dybdeintervjuet. Funn fra dataene er presentert i rapporten.

I rapporten heter det også at et gjennomgående trekk i materialet er at personer med høy utdanning ofte har en mer variert mediediett, spesielt når det gjelder nyheter. De bruker oftere papiraviser, og mange flere ulike papir- og nettaviser, også gjerne fagrelaterte medier. De med lavere utdanning oppgir færre nettaviser eller at de får nyhetene primært via Facebook.


 

You might also like