Norsk "trykkvirksomhet" startet produksjon i Silicon Valley sist uke

Thinfilm, som produserer såkalt trykt elektronikk, er i gang i sin nye fabrikk i San Jose i California.


Produktene som Thinfilm leverer er trykte tags, etiketter og systemer som inneholder minne, sensorer, skjermer og trådløs kommunikasjon. Selskapet definerer seg selv som en global leder innen NFC, Near Field Communication, der man bruker trykt elektronikk som teknologi innen mobil markedsføring og smart emballasje.

Thinfilm skriver at selskapets veikart integrerer teknologi fra et sterkt og voksende økosystem av partnere som skal bringe informasjon gjennom hverdagsprodukter og engangsprodukter. Meningen er å “utvide de tradisjonelle grensene hos IOT, Internet of Things, slik at det kan drive fram IOE, Internet of Everything.”

Thin Film Electronics ASA er børsnotert og har sitt hovedkontor i Oslo. Hovedkontoret for USA ligger i San Jose, og i tillegg har selskapet kontorer i Linköping, San Francisco, London og Shanghai.

I januar 2015 ble det kjent at selskapet inngår i et strategisk parnerskap med Xerox.


 

You might also like