Ingen land i Europa har mer digital betalingsvilje enn Norge

27 prosent av avisleserne betaler i en eller annen form for digital tilgang til nyheter. 


Det er på topp i Europa, men Norge deler topplasseringen med Tyrkia.

Tallene er fra 2016, og er innhentet av Reuters Institute for journalistikk ved Universitetet i Oxford. Rapporten heter Digital News Report. Det er grunn til å anta at det heller ikke i resten av verden er land med større betalingsvilje for digitale nyheter enn Norge. USA måles til 9 prosent, Japan 12 og Brasil 22 prosent.

I Europa er det minst interesse for å betale i Hellas, Tsjekkia, Storbritannia og Østerrike, der ikke mer enn 7 prosent i noen av landene ønsker å betale for å lese nyheter på nettet.

I Europa er det Sverige og Polen som er nærmest Norge og Tyrkia – begge landene noteres med 20 prosent. I Danmark og i Finland betaler 15 prosent av avisleserne for digitale tilbud.

I Norge er det ingen store forskjeller på betalingsviljen i de ulike aldersgruppene. Kjønnsmessig er det en viss forskjell – 31 prosent av norske menn kjøper digitale nyheter, mot 22 prosent kvinner.