Firmabørsen | uke 26 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Extra Large Print AS (XLP)

er en grafisk produksjonsbedrift som har hovedvekt på storformat. Holder til på Fornebu i Bærum kommune.  Mistet over 10 prosent omsetning i 2016, men marginen ble litt bedre.

O=15,8 (17,8) / DR=220.000 (105.000) / RM=1,39 % (0,59 %) / A=6 / Dato: 17.06.2017


IT Grafisk

på Lørenskog utenfor Oslo har lange tradisjoner. Er totalleverandør innen grafiske produkter og tjenester. På kundelisten står blant andre Coca-Cola, VG, OBOS og Norsk Tipping. Har holdt salget på et jevnt nivå de siste årene, men i 2016 gikk salget opp med 14 prosent og marginen nesten doblet seg.

O=29,1 (25,5) / DR=1,3 (713.000) / RM=4,79 % (2,91 %) / A=13 / Dato 17.06.2017


Konsis Grafisk AS

i Oslo er totalleverandør i grafiske produkter og tjenester. Har holdt jevn omsetning på pluss 60 millioner i de siste årene. I 2016 gikk salget opp med 2 prosent, og driftsresultatet ble 13 prosent bedre enn fjoråret.

O=65,0 (63,8) / DR=5,2 (4,6) / RM=8,11 % (7,32 %) / A=50 / Dato 19.06.2017


Merkur Grafisk AS

i Oslo er en større grafisk virksomhet med totaltilbud i markedet. Bedriften trykker blant annet mye magasiner. Det har blitt investert betydelig i både offset og digitalt utstyr i de senere årene. Har gode nøkkeltall. I 2016 ble omsetningen den samme som året før, men marginen ble forbedret. Det ble tatt utbytte med 2,1 mill.

O=93,8 (93,8) / DR=3,9 (2,6) / RM=4,16 % (2,85 %) / A=47 / Dato 14.06.2017


Skipnes Kommunikasjon AS

i Trondheim er et av Trøndelags største trykkerier, og som leverer langs hele verdikjeden. Eier er Skipnes Gruppen, som også eier Skipnes Labels & Flexibles. Omsetningen økte med 15,8 prosent i 2016, og driftsresultatet ble også forbedret.

O=44,0 (38,0) / DR=1,4 (1,0) / RM=3,18 % (2,83 %) / A=24 / Dato 20.06.2017


 

 

 

- ANNONSE -

You might also like