Firmabørsen | uke 25 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antallansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Agfa Graphics NUF

er leverandør til grafisk industri, og holder til i Oslo. Leverer storformatprintere, trykkplater, blekk og trykkfarger, software og andre driftsmidler. Mistet over 20 % prosent på topplinjen i 2016, sammenliknet med året før, men holdt nivået på driftsresultatet.

O=6,7 (8,6) / DR=389.000 (380.000) / RM=5,76 % (4,42 %) / A=5 / Dato 12.06.2017


Bergen Grafisk AS

er leverandør langs hele den grafiske verdikjeden. Har i tillegg webdesign, med nettbutikkutforming som spesiale. Har fra 1. august 2014 salgskontor i Stavanger, der Frank Johnsen arbeider. Har hatt salgsøkning de siste årene, så også i 2016, da veksten ble på nærmere 8 prosent. Marginen ligger på rundt 5 prosent.

O=17,3 (16,0) / DR=807.000 (900.000) / RM=4,66 % (5,59 %) / A=10  / Dato 12.06.2017


Grafix Ferdiggjøring AS

har adresse i Oslo, og har de siste årene hatt jevn omsetning på i underkant av 10 millioner. Mistet 10 prosent salg i fjor, og det ble et merkbart underskudd i driften.

O=8,0 (8,9) / DR=-426.000 (49.000) / RM=- 5,27 % (0,55 %) / A=15 / Dato 08.06.2017


Lyche Konvolutt AS

i Drammen har konvolutter som kjerneprodukt, men leverer også andre grafiske produkter. Dette skjer også via sitt svenske morselskap Kuvertteamet AB. Økte salget litt i 2016, men driftsresultatet ble negativt.

O=44,4 (41,5) / DR=-1,8 (-640.000) / RM=- 4,06 % (- 1,54 %) / A=22 / Dato 12.06.2017


Type it AS

i Trondheim er en grafisk førtrykksbedrift som produserer nesten 4000 bøker årlig for europeiske forlag og offentlige etater. I 2016 ble salget 13,564 millioner kroner, nøyaktig det samme som året før. Driftsresultatet ble meget godt, 3,2 mill, og det ble tatt utbytte med 3,3 millioner. 

O=13,5 ( 13,5) / DR=3,2 (1,4) / RM=23,85 % % (10,35 %) / A=12 / Dato 12.06.2017