Firmabørsen | uke 24 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall

ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Digital Etikett AS

i Gaupne er et etikettrykkeri som har hatt jevn vekst i omsetningen, så også i 2016.  God lønnsomhet. Det ble tatt utbytte med 2,171 millioner i fjor.

O=31,8 (26,1) / DR=4,7 (4,2) / RM=15,05 % (16,38 %) / A= 12  / Dato 01.06.2017


Fladby AS

i Oslo definerer seg som rådgivende produksjonsselskap innen all form for grafisk produksjon og trykksaker. Meglerforetaket økte omsetningen også i 2016 og bedret lønnsomheten.

O=19,4 (18,1) / DR=1,5 (1,0) / RM=8,0 % (5,93 %) / A=3 / Dato 31.05.2017


Geilo Trykk og Reklame AS

er en mindre bedrift som startet som AS så sent som i 2015. 2016 er dermed det første hele driftsåret. Bedriften har et fullspektret produkt- og tjenestetilbud, men bilfoliering tar stor plass om man tar Facebook-postene i betraktning.

O=3,0 (2,2) / DR=-142.000 (35.000) / RM=-4,76 % (1,54 %) / A=2 / Dato 30.05.2017


Kopianstalten AS

i Kristiansand er et lite trykkeri som har solide nøkkeltall. Trolig Norges eneste trykkeri hvor man kan få komme inn og prøve en gammeldags knipsekasse. Økte salget litt i 2016, og bedret lønnsomheten.

O=6,0 (5,9) / DR=682.000 (536.000) / RM=11,33 % (9,08 %) / A=6 / Dato 01.06.2017


Møklegaards Trykkeri AS

er et tradisjonsrikt Østfold-trykkeri som driver fra Fredrikstad. Søsterbedriften Møklegaard Print Shop har spesialisert seg på digitaltrykk og kontortrykksaker. Møklegaards Trykkeri AS har fått omsetningen redusert de siste årene, så også i 2016. Lønnsomheten ble også svekket.

O=24,7 (26,8) / DR=722.000 (2,1) / RM=2,92 % (7,84 %) / A=18 / Dato 31.05.2017


 

 

- ANNONSE -

You might also like