Firmabørsen | uke 22 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


AIT Bjerch AS 

i Oslo er et resultat av sammenslåingen av Bjerch Trykkeri og AIT Oslo høsten 2015, men som formelt skjedde i januar 2016. Er totalleverandør av grafiske produkter og tjenester. Bjerch – før fusjonen – gikk med et underskudd i 2015, men i 2016 ble det et lite overskudd.

O=29,2 (16,8) / DR=224.000 (-379.000) / RM=0,77 % (-2,26 %) / A=15 / Dato 22.05.2017


Ark-Trykk AS

på Langhus i Ski har spesialisert seg på julekortproduksjon. Var i sin tid en betydelig større virksomhet, grunnet høy blankettproduksjon. I 2016 gikk omsetningen litt opp, og driftsresultatet ble nesten dobbelt så godt sammenliknet med året før.

O=3,8 (3,6)  / DR=218.000 (113.000) / RM=5,74 % (3,09 %) / A=4 / Dato 23.05.2017


Dale Gudbrands Trykkeri AS

holder til på Tretten i Gudbrandsdalen. Markedsfører seg som Gudbrandsdalens eneste trykkeri, og ble stiftet så tidlig som i 1941. Snudde en trend i 2015, høynet omsetningen og gikk bra i pluss. I 2016 ble det betydelig dårligere driftsresultat igjen, og topplinjen ble også litt mindre.

O=6,2 (6,5) / DR=-111.000 (385.000) / RM=-1,77 % (5,86 %) / A=8 / Dato 27.05.2017


Netprint Kristiansand AS

er et avsnitt av Netprint-kjeden med fem ansatte. I 2016 økte omsetningen litt, men underskuddet i driften ble stort.

O=6,8 (6,4) / DR=-503.000 (194.000) / RM=-7,32 % (3,03 %) / A=5 / Dato 27.05.2017


RKGrafisk AS

i Oslo har solid drift og økonomi. Trykker mye bøker og har god kapasitet. Jobber likevel mest opp mot reklamebyråer. Salget gikk ned med 8,8 prosent i 2016, og driftresultatet svekket seg noe. Har høy omsetning pr ansatt.

O=74,6 (81,2) / DR=3,8 (5,6) / RM=5,09 % (6,92 %) / A=16 / Dato 23.05.2017