Ledige plasser: Utdann deg for en jobb i den grafiske bransjen

Brobygrafiska i svenske Sunne (7 mil fra den norske grensen) er inne i en intensiv periode med å få inn søknader til utdanningene som starter i høst. De passer for de som vil inn i bransjen eller som vil videreutdanne seg.


Det finnes fortsatt plasser ledig til den toårige utdannelsen “Prepress- og trykktekniker emballasjeproduksjon”, som starter etter sommeren.

Emballasjedesigner og grafisk formgiver/tekniker er fulltegnet, men av og til blir det ledige plasser på slutten av inntaksprosessen, så det går an å søke om ventelisteplass.

Når det gjelder emballasjeutdanningen Prepress- och trycktekniker stilte Media Monitor noen spørsmål til Anna-Clara Einarson som jobber med å få inn studenter til skolen:

Hvem er målgruppen  for utdanningen?

– Målgruppen for “Prepress- og trykktekniker emballasjeproduksjon” er personer som er teknisk interesserte og som liker problemløsning.

Passar det for personer som allerede jobber i grafisk bransje?

– Absolutt, vi tror at det finnes mange i bransjen som vil ta et neste skritt og behøver videreutdannelse for å kunne gjøre det. Det kan også være personer som har prøvd seg i bransjen i form av ekstrajobb og trenger utdannelse for å kunne søke/få jobben de ønsker.

Hvor mange søker dere etter?

– Vi har plass for 20 og har pr nå ni førstegangssøkende og seks andregangssøkende.

Må man være i en spesiell alder?

– Nei, aldersspennet er stort da det er utdannelse for den som vil ha et yrke, bytte yrke eller videreutdanne seg i yrket.

Studenter og lærere forteller

Det har blitt laget flere filmer om skolen og de ulike utdanningene EmballasjedesignerGrafisk formgiver/tekniker og Prepress- og trykktekniker emballasjeproduksjon. Den sistnevnte kan du se nedenfor.

Her forteller man om utdanning og hva det innebærer å jobbe som prepress- og trykktekniker innen emballasjebransjen.

You might also like