Globale teknologiselskap står for hele tilveksten i norske digitale reklameinvesteringer

På reklamemarkedet pågår det for tiden en omfattende forflytning av reklameinvesteringene fra tradisjonelle reklamemedier over til internett.


Det innebærer at de stedbundne medieforetakenes stilling på reklamemarkedene utfordres av globale teknologiselskap som Google og Facebook.

Dette beskrives i en ny og viktig rapport fra Nordicom (lastes ned som pdf), som også maler et bilde av synkende reklameinvesteringer – nordiske annonsører investerte mindre penger i reklame i 2015 enn hva de gjorde i 2008.

  • Ifølge studien til Nordicom står ikkenordiske digitale plattformer idag for anslagsvis 45 prosent av de digitale reklaminvesteringene i Norge. I Sverige og Danmark ligger det tallet på om lag 60 prosent.

Bare i løpet 2016 investerte nordiske annonsører for om lag 2,2 milliarder euro – eller 21 milliarder norske kroner – i ikkenordiske reklameplattformer på nettet. Sammenliknet med året før innebærer det en vekst på omkring 30 prosent. 

− I både Norge og Sverige stod ikkenordiske aktører for hele den samlede tillveksten i de digitale reklameinvesteringene i 2015 og 2016, og mye tyder på at situasjonen har vært den samme også i Danmark, sier Jonas Ohlsson, som er ansvarlig forsker for studien.

Reklameinvesteringene går ned

Tabell fra Nordicoms rapport Kampen om reklamen.

Tvert om så er det bilde som formidles i den senere tid, med voksende reklameinvesteringer, så framkommer det i rapporten at investeringene i reklame synker. Dette skjer om man i stedet for absolutte tall sammenlikner med andelen av BNP, så har investeringene i Norge minket fra 0,78 prosent av BNP 2008 til 0,63 prosent av BNP 2015. I Sverige har utviklingen vært liknende og sunket fra 0,97 til 0,79 prosent av BNP.

I takt med at Nordens reklamemarkeder har blitt stadig mer digitale, har de samlede reklameinvesteringene i regionen minket. Nordiske annonsører investerte mindre penger i 2015 enn det de gjorde i 2008.

Avisbransjen rammes hardest

Avisbransjen er den delen av mediemarkedet som har blitt hardest rammet av forandringene. De nordiske reklameinvesteringene i trykt dagspresse har gått ned med 40 prosent siden 2011 – tilsvarende om lag 12 milliarder kroner. Samtidig har avisbedriftene bare i begrenset omfang klart å kompensere nedgangen i den trykte reklamen med digital omsetning.

– Når de kommersielt finansierte nyhetsmediene ikke lengre kan lene seg til reklamen som en viktig inntektskilde, får det store konsekvenser for hele forretningsmodellen og i forlengelsen av det også for den samfunnsviktige journalistikken, sier  Jonas Ohlsson på Nordicom.

Hele studien – som forklarer utviklingen av digitale medier på en veldig god måte – kan hentes på Nordicom.gu.se.


- ANNONSE -

You might also like