Firmabørsen | uke 20 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Alfa Uv lakkering AS

i Nittedal i Akershus leverer ferdiggjøringstjenester, med vekt på lakkering av trykksaker. I 2016 ble mesteparten av omsetningen borte.

O=269.000 (1,5) / DR=22.000 (521.000) / RM=8,18 % (33,77 %) / A=1 / Dato 06.05.2017


Fagtrykk Trondheim AS

er et trykkeri beliggende i Trondheim, med et totaltilbud av grafiske tjenester. Ble tilført personalressurser og Durst-printere fra Indergaard & Svenil etter deres konkurs tidlig i 2017. I 2016 gikk omsetningen tilbake til 2014-nivå, mens driftsresultatet ble halvert.

O=31,8 (35,0) / DR=687.000 (1,3) / RM=2,15 % (3,91 %) / A=22 / Dato 04.05.2017


Grafisk Service AS

holder til på Bjørkelangen i Akershus. Leverer dekor-, skilt- og messeprodukter som kjernevirksomhet. Webdesign og reklametjenester er i porteføljen. Salget gikk litt tilbake i 2016, mens underskuddet ble litt mindre enn året før.

O=3,4 (3,7) / DR=-59.000 (-125.000) / RM=-1,71 % (-3,33 %) / A=5 / Dato 04.05.2017


LKT Digital AS

i Lier i Buskerud er et digitaltrykkeri som leverer de fleste typer siviltrykksaker, samt reklamemateriell. I 2016 gikk omsetningen tilbake med over en million, og det er fortsatt røde tall i bunnen.

O=4,4 (5,6) / DR=-83.000 (-32.000) / RM=-1,87 % (-0,57 %) / A=4 / Dato 04.05.2017


Reklame-huset AS

på Råholt i Lørenskog, Akershus, produserer trykk i store formater, bilfoliering og mye tekstiltrykk. Leverer også vanlig siviltrykk fra digitaltrykk eller offset. 2016 gav økt omsetning med 0,9 mill, målt mot 2015. Driftsresultatet ble mer enn tredoblet. Gaselle-bedrift i 2014, 2015 og 2016.

O=8,0 (7,1) / DR=246.000 (73.000) / RM=3,08 % (1,03 %) / A=     / Dato 06.05.2017