Firmabørsen | uke 21 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Didriksens Papirindustri AS

på Hagan i Akershus har trykking som virksomhet. Mistet om lag 10 prosent i omsetning i 2016, og lønnsomheten ble kraftig svekket.

O=10,6 (11,7) / DR=177.000 (1,1) / RM=1,67 % (9,61 %) / A=8 / Dato 16.05.2017


Flisa Trykkeri AS

på Flisa i Hedmark er en totalleverandør i det grafiske markedet. Har hatt sterk omsetningsvekst siden 2010, da salget var på 28,3 millioner, mens tallet på topplinjen hadde økt til 52,7 millioner i 2016.

O=52,7 (48,1) / DR=3,6 (3,8) / RM=6,90 % (8,07 %) / A=34 / Dato 11.05.2017


Gundersen Reklame AS

på Borgenhaugen i Østfold er produsent og leverandør av storformatprodukter, display, skilt, dekor og messeprodukter. Har bra marginer i driften.

O=6,9 (6,5) / DR=878.000 (1.0) / RM=12,69 % (15,83 %) / A=6 / Dato 11.05.2017


Ls Offset AS

er et trykkeri i Sarpsborg som leverer vanlig siviltrykk. Har en Roland 70×100 offsetpresse. Trykker bl.a. fargekart for flere malingsfabrikker. Økte omsetningen litt i 2016.

O=8,2 (8,0) / DR=309.000 (388.000) / RM=3,74 % (4,85 %) / A=6 / Dato 16.05.2017


Trez Grafisk AS

er et lite trykkeri som holder til i Oslo og tilbyr vanlige siviltrykksaker, produsert i offset eller digitalt.

O=1,9 (2,3) / DR=83.000 (16.000) / RM=4,35 % (0,69 %) / A=2 / Dato 11.05.2017